Uncategorized

How to Win Friends and Influence People – Dale Camegie

“How to Win Friends and Influence People – Dale Camegie” By : Ahmad Fauzi “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, …

How to Win Friends and Influence People – Dale Camegie Read More »